Over deze keuzehulp

De Overactieve blaas keuzehulp is ontwikkeld om vrouwen en haar behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Overactieve blaas keuzehulp is voor vrouwen met klachten van een overactieve blaas die in aanmerking komen voor behandeling met botulinetoxine A of sacrale neuromodulatie.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Europese richtlijn (EAU).
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg, 2014. Verantwoording: Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Beschikbaar via de NVU website.

Europese richtlijn: EAU guidelines of Urinary Incontinence, 2013. Beschikbaar via: https://uroweb.org.

Neuromodulatie

Brazzelli M, Murray A, Fraser C. Efficacy and safety of sacral nerve stimulation for urinary urge incontinence: a systematic review. J Urol 2006;175(3):835-841.

Groen J, Blok BF, Bosch JR. Sacral neuromodulation as treatment for refractory idiopathic urge urinary incontinence: 5-year results of a longitudinal study in 60 women. J Urol
2011;186(3):954-959.

van Kerrebroeck, P. E., van Voskuilen, A. C., Heesakkers, J. P., á Nijholt, A. A. L., Siegel, S., Jonas, U., ... & van den Hombergh, U. (2007). Results of sacral neuromodulation therapy for
urinary voidingdysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. The Journal of urology, 178(5), 2029-2034.

Noblett, K., Siegel, S., Mangel, J., Griebling, T. L., Sutherland, S. E., Bird, E. T., ... & Berg, K. C. (2014). Results of a prospective, multicenter study evaluating quality of life, safety, and efficacy of sacral neuromodulation at twelve months in subjects with symptoms of overactive bladder. Neurourology and urodynamics. 2014 Dec 24. doi: 10.1002/nau.22707. [Epub ahead of print]

Botulinetoxine A

Rovner E. Practical aspects of administration of on abotulinumtoxin A. Neurourol Urodyn 2014;33(S3):S32-S37.

Denys P, Le Normand L, Ghout I, Costa P, Chartier-Kastler E, Grise P, et al. Efficacy and safety of low doses of onabotulinumtoxinA for the treatment of refractory idiopathic overactive bladder: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled doseranging study. Eur Urol 2012;61(3):520-529.

Mangera A, Andersson K, Apostolidis A, Chapple C, Dasgupta P, Giannantoni A, et al. Contemporary management of lower urinary tract disease with botulinum toxin A: a systematic review of botox (onabotulinumtoxinA) and dysport (abobotulinumtoxinA). Eur Urol 2011;60(4):784-795.

Nitti VW, Dmochowski R, Herschorn S, Sand P, Thompson C, Nardo C, et al. OnabotulinumtoxinA for the treatment of patients with overactive bladder and urinary incontinence: results of a phase 3, randomized, placebo controlled trial. J Urol 2013;189(6):2186-2193.

Chapple C, Sievert K, MacDiarmid S, Khullar V, Radziszewski P, Nardo C, et al. OnabotulinumtoxinA 100 U significantly improves all idiopathic overactive bladder symptoms and quality of life in patients with overactive bladder and urinary incontinence: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Urol 2013;64(2):249-256.

Mangera A, Apostolidis A, Andersson KE, Dasgupta P, Giannantoni A, Roehrborn C, et al. An updated systematic review and statistical comparison of standardised mean outcomes for the use of botulinum toxin in the management of lower urinary tract disorders. Eur Urol 2014;65(5):981-990.
Laatste update
24 juni 2019

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
Nederlandse Vereniging voor Urologie
Voor de ontwikkeling is een werkgroep opgericht vanuit de werkgroep Functionele Urologie (FURU) van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Deze NVU is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast hebben urologen en patiënten(vertegenwoordigers) meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.
ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. Romy Lamers
Dr. Romy Lamers
Uroloog
Máxima Medisch Centrum
Dr. J.P.F.A. Heesakkers
Dr. J.P.F.A. Heesakkers
Uroloog
Radboudumc
Dr. B.F.M. Blok
Dr. B.F.M. Blok
Uroloog
Erasmus MC

Financiering

Stichting Delectus en het ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

ZorgKeuzeLab streeft breed gebruik van de overactieve blaas keuzehulp na. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.